تجاری - میلاد نور

موقعیت : تهران ، شهرک غرب
تاریخ شروع : از فروردین 1394
مساحت هر طبقه : هزار و دویست و پنجاه متر مربع
سبک معماری : مدرن
تعداد طبقات : 7
هدف از بازسازی : احیای مجتمع به موازات مجموعه های تجاری نوساز اطراف.
ایده طراحی : طرح سقف و کف هر طبقه از مشاعات با توجه به صنف مغازه ها و داشتن طرحی خاص در هر طبقه در نظر گرفته شده است.
وضعیت : در حال اجراء