بام لند

گروه توسعه مهندسی بام طراحی و ساخت مجموعه بام لند ، واقع در ضلع شرقی دریاچه چیتگر را بر عهده داشته است. برندسازی و راه اندازی مجموعه بام لند توسط شرکت ثنانور انجام پذیرفته است.
واحد تجاری و رستوران : 47 باب
مساحت زمین : 60000 متر مربع
مساحت محوطه : 32080 متر مربع
مساحت زیر بنا : 26290 متر مربع